Betapex är inhyst i gamla fabrikslokaler på ca 200kvm, centralt beläget i Malmö.